Monumenten    

Algemeen Recreatie Ontspanning Informatie Links Fotoboek

Back Up Next

Tacambaro
WO I
Gaillon
Chazal
Heikapper
Korea
Oorlog Heppen
Goetz
Dodengracht
Sherman
Marketentster

 

Door aanwezigheid van het militair kamp van Beverlo, werd Leopoldsburg met de tijd een centrum waar men de internationale koorts kon meten. Talrijke monumenten en kerkhoven herinneren aan wereldwijde gebeurtenissen, waarbij onder meer Belgische militairen betrokken waren.


Tacambaro

Heikapper

Marketentster

Chazal

Gaillon

Louis Goetz

Koreavrijwilligers

Dodengracht

Sherman-tank

Oorlogsslachtoffers

Eerste Wereldoorlog
 

Kerken ] Musea ] Gebouwen ] [ Monumenten ] Begraafplaatsen ]

Voor alle info over Leopoldsburg contacteer de dienst Toerisme Leopoldsburg of de Gemeente Leopoldsburg.
Voor alle vragen over de website contacteer de webmaster Witters Chris.