Gehuchten    

Algemeen Recreatie Ontspanning Informatie Links Fotoboek

Back Up Next

Centrum
Strooiendorp
Geleeg
Boskant
Immert

 

De gehuchten van Leopoldsburg en Heppen

Op het einde van de negentiende eeuw raakten de overgangsgebieden tussen Leopoldsburg en de haar omringende gemeenten stilaan dichtgebouwd. De uitbreiding van de gemeente werd zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd. Zo werden de straten en lanen aangelegd vooraleer de bebouwing kon beginnen. Om een wildgroei te voorkomen zag het gemeentebestuur streng toe dat de bouwheren alle bouwvoorschriften en het verkavelingplan minutieus opvolgden. Dit was vooral goed te merken bij de uitbreiding van de gemeente in de richting van Lommel, waar het zogenaamde "Strooiendorp" tot stand kwam, en in de richting van Heppen, waar het "Geleeg" bebouwd werd. Voor het zuiden van de gemeente werd er geen aanlegplan opgemaakt.

 

Geschiedenis ] [ Gehuchten ] Bezienswaardigheden ] Politiek ] Onderwijs ] Infrastructuur ] Tewerkstelling ] Specialiteiten ] Heemkunde ]

Voor alle info over Leopoldsburg contacteer de dienst Toerisme Leopoldsburg of de Gemeente Leopoldsburg.
Voor alle vragen over de website contacteer de webmaster Witters Chris.