Geschiedenis    

Algemeen Recreatie Ontspanning Informatie Links Fotoboek

Up Next

Leopoldsburg
Heppen
Kamp van Beverlo
Fusie
WO II


Leopoldsburg is een gezellige en sportieve gemeente met ongeveer 13.700 inwoners in het Noordwesten van Limburg , gelegen tussen de steden Lommel en Beringen.
Wie er de dorpskom binnenrijdt en verbaasd opkijkt over de rechtlijnige structuur van de dorpskern is er zich zelden van bewust dat dit dorp 150 jaar geleden nog niet bestond. Dat het dus de jongste gemeente van Limburg is. De eerste verkaveling (thans gekend als het Centrum) kreeg de naam Bourg naar de architect (Victorien Bourg). Op iets latere plannen staat de verkaveling aangeduid als Le Bourg en nog later, toen de inwoners streefden naar een autonome gemeente, werd uit dynastische overwegingen de naam van de toenmalige vorst toegevoegd :  Bourg - Leopold.  

Zicht op "place royale de Bourg-Léopold" [ca. 1900]. - Rechts de kiosk, links bomen en huizen

Geen enkele stad of gemeente in België werd ooit zo vaak bezocht door leden van ons vorstenhuis, ministers en generaals, als de onze. 
Maar ook bij vele anderen roept de naam Leopoldsburg vele herinneringen op van de "zandstroefers" , lange dagmarsen, cavaleriegalop in de duinen en niet te vergeten, de grote feesten op het einde van de maneuvers.

Bourg-Léopold. Militair feest op Kamp van Beverlo. [ca. 1920]. Optocht met een ossenkar. 

Heppen is een dorp dat qua uitzicht en structuur weinig met zijn partner gemeen heeft. Het oude "Hippen" werd reeds in 630 vernoemd. In 830 schreef Einhard (=geschiedschrijver van Karel de Grote) over "een zeker persoon uit het dorp Heppen, gelegen in het landgoed Taxandria".  
Heppen werd zelfstandige parochie op 25/09/1839 maar kreeg eerst een plaats op de officiële lijst van de Belgische gemeenten in 1850 (in hetzelfde jaar als Bourg-Lépold).
De eerste fusieplannen (1970) intentioneerden de hereniging van de twee in 1850 afgescheurde en tot gemeente verklaarde deelgebieden (Leopoldsburg en Heppen) met hun moedergemeente, Beverlo. Politieke motieven lagen blijkbaar aan de grondslag om slechts Leopoldsburg met Heppen samen te voegen tot de nieuwe entiteit Leopoldsburg (01.01.1977). Velen vonden dit een gemiste kans : immers nu liggen het commando en kazernes van het Kamp van Beverlo niet in Beverlo maar Leopoldsburg.
Voor de liefhebber zijn er tientallen gebouwen en gedenkstenen, nu echte historische monumenten geworden, die zowat overal verspreid liggen tussen het groen.


[ Geschiedenis ] Gehuchten ] Bezienswaardigheden ] Politiek ] Onderwijs ] Infrastructuur ] Tewerkstelling ] Specialiteiten ] Heemkunde ]

Voor alle info over Leopoldsburg contacteer de dienst Toerisme Leopoldsburg of de Gemeente Leopoldsburg.
Voor alle vragen over de website contacteer de webmaster Witters Chris.