Fusie    

Algemeen Recreatie Ontspanning Informatie Links Fotoboek

Back Up Next

 

De fusie Leopoldsburg - Heppen

In 1976 fusioneerden de gemeenten Leopoldsburg en Heppen. Niemand had om die fusie gevraagd, maar ook - zo wordt althans beweerd - lag niemand er wakker van. Zoals het bij verstandige buren past, verliep de fusie rimpelloos en tot ieders tevredenheid. Met 2.250 hectaren behoort de nieuwe gemeente tot de kleinste gemeenten in Limburg.

De aanduiding van de nieuwe gemeentesecretaris, de gemeenteontvanger en politiecommissaris leverde, op uitzondering van de gemeentesecretaris na, weinig problemen op. Vermits de nieuwe fusiegemeente meer dan 10.000 inwoners telde, werd de functie van gemeentesecretaris toegekend aan een ambtenaar niveau I. Zo bleef Richard Demily die reeds gemeentesecretaris van Leopoldsburg was in dienst. Zijn tegenhanger in Heppen, Cyriel Caerts, werd hierdoor adjunct-secretaris; hij overleed enige tijd later. Vermits Heppen geen gemeenteontvanger had kon Roland Caels zijn functie in de fusiegemeente verder uitoefenen. Ook de Kampse politiecommissaris, Henri Caels, kon zijn functie verder blijven uitoefenen omdat er in Heppen slechts een veldwachter in dienst was.
Na de fusie van 1976 werd het beleid van de nieuwe fusiegemeente gekenmerkt door:

  • de integratie van de militairen uit Duitsland
  • belangrijke bouwwerken (sporthallen, cultureel centrum, Buurthuis, zwembad, verfraaiing centrum Leopoldsburg en Heppen, rotondes...)
  • de invoering van het eenrichtingsverkeer in het centrum...
 

Leopoldsburg ] Heppen ] Kamp van Beverlo ] [ Fusie ] WO II ]

Voor alle info over Leopoldsburg contacteer de dienst Toerisme Leopoldsburg of de Gemeente Leopoldsburg.
Voor alle vragen over de website contacteer de webmaster Witters Chris.