Burgemeesters    

Algemeen Recreatie Ontspanning Informatie Links Fotoboek

Up Next

 

De Kampse burgemeesters

Hubert Anselme Vander Elst, de eerste burgervader van het toenmalige Bourg-Leopold, werd geboren te Meerhout op 27 
januari 1809. Op 19-jarige leeftijd werd hij ingelijfd in het leger van Willem I. Na de Brabantse Omwenteling van 1830 werd Hubert Anselme als opperwachtmeester ingedeeld bij het Belgische Scheldeleger.

Hij zal echter spoedig ontslag nemen en naar zijn ouders in Beverlo terugkeren. De jonge Anselme werd handelaar in tabak. Al vlug werd hij een welstellend man, maar de drang naar politiek was groter dan zijn interesse voor de tabak. Hij was een geboren leider en een talentvol redenaar. In 1850 won hij de eerste gemeenteraadsverkiezingen en werd tot "bourgemestre de la commune de Bourg-Leopold" benoemd. Zijn jaarwedde bedroeg toen 50 fr. en steeg tot 150 fr. in 1869.

Van Anselme Vander Elst wordt gezegd dat hij een durver en een ondernemer was. Onder zijn initiatief en dank zij de financiele steun van begoede burgers en de arbeidsinzet van het leger werden in de eerste jaren van zijn burgemeesterschap wegen verbeterd, straten van kasseien voorzien, aanplantingen aangebracht, een gemeentehuis met aanpalende school gebouwd (1856), de landbouw bevorderd...

Bij de provinciale verkiezingen van 1862 werd de liberaal Vander Elst verkozen tot provincieraadslid. In 1864 werd hij verkozen tot lid van de Kamer van Koophandel te Hasselt. Vander Elst was medestichter, voorzitter en bezieler van de muziekmaatschappij "L'echo de la jeune Campine".
Hij ondersteunde heel wat verenigingen in en rond Bourg-Leopold. Ook zorgde hij er voor dat "behoeftigen en werkliedenfamilies" geregeld voorzien werden van levensmiddelen en steenkolen.Ondanks zijn successen had Vander Elst toch enkele moeilijke momenten. Zo was hij in 1852 verplicht streng op te treden tegen zijn eigen inwoners omwille van onhygienische toestanden in woningen en straten. Hij was ook verplicht het schoolklasje van meester Willems te sluiten omdat meer dan 100 leerlingen opgepropt zaten in een klaslokaal voor maximum 60 leerlingen. Noodklasjes boden een voorlopige oplossing.

Hubert Anselme Vander Elst overleed in zijn woning gelegen aan de Prinsenplaats 10 (nu hoekhuis Koning Albertplein, schuin over het postkantoor) op 24 november 1871. Zijn grootste verdiensten waren, naast de uitbouw van de gemeente, ook de inrichting van het onderwijs, de aanleg van verharde wegen en de verbetering van de volkshygiene.

Na Anselme Vander Elst werd Leopoldsburg achtereenvolgens door volgende burgemeesters bestuurd:

Herman Bijnens      1872-1873      liberaal  gemeenteontvanger 
Henri Leonard      1873-1885      liberaal  gewezen militair 
Eloi Hellenbosch      1885-1890      katholiek  handelaar 
Henri Leonard      1891 - 1898      liberaal  gewezen militair 
Evarist Couwenbergh      1898 - 1907      liberaal  schoolhoofd o.r. 
Marie-Joseph Jacobs      1908 - 1920      katholiek brouwer 
Leonard Mees      1923- 1926      liberaal  schoolhoofd o.r. 
Louis Napoleon Lecocq      1927 - 1938      katholiek  handelaar 
Joseph Lecocq      1939 - 1943      katholiek  landmeter 
Frans Maris      1944 - 1945      katholiek  advocaat 
Victor Hartert      1945 - 1947      liberaal  RTT-bediende 
Gaston Oeyen      1947 - 1971      katholiek  handelaar 
Door Steyaert      1971 - 2000      katholiek  opvoeder-huismeester 
Erwin Van Pee 2000 - ????   socialist  

De Heppense burgemeesters

Willem Hendrickx, de eerste burgemeester van Heppen, werd geboren te Diest in 1807. Zijn ouders dreven een Eierhandel, maar lieten hun zoon eerst enkele jaren studeren voor hij ook in de zaak kwam. Toen het militaire kamp van Diest naar Beverlo verhuisde (1835), verlegde ook Willem zijn handel. Zo maakte hij in Heppen kennis met Therese Theys en trouwde er met haar in 1839.

Op aanraden van de pastoor ging Willem in de lokale politiek. Vanaf januari 1846 werd hij gemeenteraadslid in Beverlo en op 23 februari schepen. Hierdoor werd hij de aangewezen man om de eerste burgemeester van Heppen te worden.

Willem Hendrickx werd ook lid van de provinciale Landbouw-commissie en van provinciale Commissie voor Herziening van het Kadastraal Inkomen. In 1851 werd hij op de lijst geplaatst van juryleden bij assisenzaken en vanaf mei 1866 zetelde hij in de provincieraad.Willem Hendrickx gaf in 1876 zijn ontslag als secretaris en in 1885 als burgemeester. Hij stierf in Heppen op 28 augustus 1888. Over zijn uitvaart op 11 september deden jarenlang de wildste verhalen de ronde. Men zou 'de Zuipvaart van de oude Burgemeester' niet snel vergeten.

Tot aan de fusie met Leopoldsburg kende Heppen volgende burgemeesters:

Joannes Mommen      1885 - 1903      katholiek landbouwer 
LeopoldThues      1904 - 1924      katholiek landbouwer 
Augustinus Thues      1925 - 1932      katholiek landbouwer 
Augustinus Gombeer      1933 - 1946      katholiek landbouwer 
JulesThues      1947- 1970      katholiek landbouwer 
Jozef Vanderstraeten      1971 - 1976      socialist studieprefect
 

 

[ Burgemeesters ] Gemeenteraad ] Verkiezingen ]

Voor alle info over Leopoldsburg contacteer de dienst Toerisme Leopoldsburg of de Gemeente Leopoldsburg.
Voor alle vragen over de website contacteer de webmaster Witters Chris.