Containerpark    

Algemeen Recreatie Ontspanning Informatie Links Fotoboek

Back Up Next

 

 • ADRES:
  Containerpark
  Aan ‘t Kanaal
  3970 Leopoldsburg
  Tel. : (011) 34 87 72
  Milieudienst : tel. (011) 34 19 41
 • OPENINGSUREN
  • dinsdag t.e.m. vrijdag : van 13 tot 17.45 uur
  • zaterdag : van 9 tot 11.45 uur en van 13 tot 15.45 uur
 • METAAL
  De gemeente organiseert om de twee maanden een ophaling van oud ijzer
  (diepvriezers, koelkasten, kachels, enzovoort). U dient de milieudienst te
  verwittigen, zodat uw adres kan worden genoteerd : (011) 34 19 41, toestel 311.
 • COMPOSTEREN
  Op het containerpark wordt gedemonstreerd hoe u thuis zélf een groot deel van uw GFT-afval kunt composteren. 
 • COMPOSTVAT
  Bij de milieudienst van de gemeente kunt u voor slechts 500 frank een compostvat
  bestellen. 10 kalenderdagen na overschrijving kunt u het vat afhalen bij de
  technische dienst. Kunt u het vat onmogelijk zelf afhalen, dan verwittigt u
  de milieudienst. Het vat wordt dan aan huis gebracht.
 • COMPOSTMEESTERS
  Met al uw vragen over thuiscomposteren kunt u terecht bij onze compostmeesters :
  • Myriame Verschraegen : (011) 34 88 49
  • Dirk Andelhofs : (011) 34 80 16
  • Yvo Bortels : (011) 34 20 84
  • Cathérine Wouters : (011) 34 19 41
 • CONTAINERS
  In het containerpark staan containers opgesteld waarin de volgende afvalstoffen
  selectief worden ingezameld : 
  • papier en karton
  • metalen
  • plastic
  • houtafval
  • groenafval (gras, bladeren, takhout, stronken)
  • steenpuin
  • eternit
  • kringloopgoederen
  • afvalolie
  • frituurolie en -vet
  • glas
  • drankkartons
  • klein gevaarlijk afval (o.a. verfresten, TL-lampen)
 • ECOTEAMS
  Informatie over het Ecoteam-programma kan u bekomen bij de milieudienst.
 • VERKOOP VAN HAKSEL
  Indien er een overschot aan haksel is, kunt u dat kopen voor 200 frank per m 3 .
  Informeer dus eerst bij het containerpark of er voldoende haksel beschikbaar is. U
  dient op voorhand te betalen op het gemeentehuis. De ontvanger geeft u dan
  een kwijting die u op het containerpark kunt inruilen voor de gewenste hoeveelheid haksel.
 • WAARDEBON GRATIS HUISVUILZAKKEN
  Einde maart valt uw waardebon voor gratis huisvuilzakken in de bus. Op de
  begeleidende brief en het infoblad leest u waar u die waardebon kunt inleveren.
  2000
 

Gemeentediensten ] Ligging ] Adressen ] Folder ] Bedrijvengids ] Verblijf ] Hulpdiensten ] [ Containerpark ] Index A-Z ]

Voor alle info over Leopoldsburg contacteer de dienst Toerisme Leopoldsburg of de Gemeente Leopoldsburg.
Voor alle vragen over de website contacteer de webmaster Witters Chris.