Gemeentediensten    

Algemeen Recreatie Ontspanning Informatie Links Fotoboek

Up Next

Informatie Gemeentehuis

Adres : Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg.
Openingsuren:
Maandag van  8 tot 12 uur en van 13.30 tot 19 uur.
Dinsdag van 16.30 tot 19 uur
Woensdag van 8 tot 12 uur en van 13.30 tot 19 uur
Donderdag van 16.30 tot 19 uur
Vrijdag van 13.30 tot 17 uur

Vanaf 16.30 is er een beperkte bezetting.
Informeer vooraf (011) 34 92 10

Secretariaat en info

U kunt bij de dienst terecht met:
- vragen om informatie over het gemeentebestuur of de gemeentelijke administratie
- folders en brochures uitgegeven door het gemeentebestuur of andere diensten en ministeries
- inzagerecht, meldingskaarten
- teksten voor informatieblad en lokatekst.
- dagorde en verslag van gemeenteraden en colleges
- contacten met de verenigingen over allerhande organisaties
- vergunningen voor kienen, gebruik stoepen en aanplakborden
- boeking gemeentelijke feestzaal
- jaarverslag.

Contactpersoon : Clairette De Block
Adres : Koningin Astridplein 37
3970 Leopoldsburg
Telefoon : 011 349236
Fax : 011 348378
Email : clairette.deblock@cipal.be

Dienst bevolking

Op de dienst bevolking kan men terecht voor:
- Inlichtingen
- Adreswijzigingen
- Getuigschriften (o.m. samenstelling gezin, bewijs van woonst e.a.)
- Uittreksels uit bevolkingsgegevens
- Het wettigen van fotokopieŽn (o.a. diploma's) en handtekeningen
- Identiteitskaarten
- Rijbewijzen, voorlopig rijbewijs, scholingsbewijzen
- Reispassen
- Attest stopzetten handelsactiviteiten
- Slachtbewijzen
- Formulieren i.v.m. orgaantransplantatie
- ...

Contactpersoon : Corinne Dielen
Adres : Koningin Astridplein 37
3970 Leopoldsburg
Telefoon : 011 349220
Fax : 011 348378
Email : corinne.dielen.gle@cipal.be

Dienst Burgerlijke Stand

Op de dienst burgerlijke stand kan men terecht voor:
- geboorten
- huwelijken
- echtscheidingen
- overlijdens
- erkenningen
- laatste wilsbeschikking
- naamgeving
- nationaliteiten
- wettelijk samenwonen
- genealogische opzoekingen
- afschriften en uittreksels uit de registers van geboorten, overlijden, huwelijken,
- verkiezingen

Contactpersoon : Paula Cebo
Adres : Koningin Astridplein 37
3970 Leopoldsburg
Telefoon : 011 349220
Fax : 011 348378
Email : paula.cebo.gle@cipal.be

Dienst Ruimtelijke Ordening

Bouwaanvragen: voor het bouwen/verbouwen/slopen van bijvoorbeeld een tuinmuurtje of een appartementencomplex, voor bestemmingswijzigingen en voor het vellen van bomen.
Verkavelingsaanvragen: voor het opsplitsen van gronden.
Stedenbouwkundige attesten: bepalingen van de zonering van de grond en de eventuele bouwvoorschriften.
Stedenbouwkundige inlichtingen: bij overdracht van onroerend goed.
Raadplegen van kadastrale gegevens, gewestplannen, structuurplannen e.d., atlas van de buurtwegen en atlas van de niet bevaarbare waterlopen.

Contactpersoon : Kristin Kerremans
Adres : Koningin Astridplein 37
3970 Leopoldsburg
Telefoon : 011 349230
Fax : 011 348378
Email : kristin.kerremans@cipal.be

Dienst voor Toerisme

De dienst voor toerisme zorgt voor de promotie van de gemeente naar de buitenwereld toe, via toeristische informatie en documentatie. Zij bieden een keuze aan uitgewerkte groepsuitstappen zowel voor verenigingen als scholen. Sinds vorig jaar maken we deel uit van het fietsroutenetwerk Limburgse Kempen. Hierop ligt Leopoldsburg vrij centraal zodat er veel bezoekers van Erperheide, Molenheide en Vossemeren afzakken naar Leopoldsburg. De talrijke jeugdbivakken in 't Kamp bewijzen de aantrekkingskracht van onze groene gemeente. Haar werking is gebaseerd op het strategisch actieplan van de provincie en van het gewest.

Contactpersoon : Freson MichŤle
Adres : Hechtelsesteenweg 7
3970 Leopoldsburg
Telefoon : 011 402184
Fax : 011 402184
Email : info@toerismeleopoldsburg.be

Personeelsdienst

- Sociaal secretariaat voor 125 personeelsleden (statutairen en contractuelen, ) waarvoor loonverwerking, aangifte aan de sociale zekerheid en aangifte bedrijfsvoorheffing wordt georganiseerd
- Werving en selectie van nieuwe werknemers
- Organiseert en coŲrdineert vorming, training en opleiding voor werknemers
- Personeelsadministratie voor 125 personeelsleden (beheer van en opstellen van arbeidsovereenkomsten en andere sociale documenten)
- Beleidsadviserend mbt personeelsaangelegenheden

Contactpersoon : Bart Froeyen
Adres : Koningin Astridplein 37
3970 Leopoldsburg
Telefoon : 011 349215
Fax : 011 34 83 78
Email : bart.froeyen@cipal.be

Technische dienst

Onderhoud en herstellingen van de gemeentelijke gebouwen en gemeentewegen, de grachten, het rioleringsstelsel en verkeerssignalisatie. Plaatsen van omleidingen bij manifestaties. Maaien van gemeentelijke graspleinen. Onderhoud en aanleg van parken. Snoeien van laanbomen. Vangen van ratten, katten en honden. Transport van het containerpark.

Contactpersoon : Eric Diepvens
Adres : Ramskapellelaan 9
3970 Leopoldsburg
Telefoon : 011 341941
Fax : 011 344864
Email : ericdiepvens@skynet.be

FinanciŽle Dienst

Telefoon : 011 349240

Communicatieambtenaar

Contactpersoon : Ann Louwet
Telefoon : 011 349217

Huisvestingsdienst

In samenwerking met het provinciebestuur en de administratie voor huisvesting verleent de huisvestingsdienst een efficiŽnte informatie en voorlichting aan de bevolking. De gemeentelijke huisvestingsambtenaar is het aanspreekpunt als "eerste hulp" bij probleemgevallen op lokaal vlak. De huisvestingsambtenaar:
- geeft informatie over diverse premiestelsels, formulieren, telefoonnummers, adressen en andere praktische inlichtingen.
- Geeft aanduidingen over procedures en voorwaarden om een sociale woning te huren of een premie te bekomen.
- Verleent advies aan de dienst bevolking
- Stelt de nodige onderzoeken in naar eventuele bewoonbaarheid van woningen en problemen bij inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
- Ontvangt klachten omtrent de kwaliteit van woningen en start de nodige procedure op.
- Stelt conformiteitsattesten op naar aanleiding van aanvragen ingediend door eigenaars

Contactpersoon : Paul Vanzeir
Adres : Gemeentehuis
Koningin Astridplein 37
3970 Leopoldsburg
Telefoon : 011 349227
Fax : 011 348378
Email : Paul.vanzeir.gle@cipal.be

Cultureel Centrum Leopoldsburg VZW

CC Leopoldsburg brengt cultuur in de gemeente Leopoldsburg en de ruime regio! Op het programma staan een vijftigtal avondvoorstellingen waarin we ons profiel duiden in een aantal reeksen 'Comedy Connection' zet oud en nieuw humortalent op de planken. In 'Ongehoorde streken' verzamelen we een bonte stoet van wereldmuziek. De Percussietrein brengt ritme in dit multicultureel aanbod. 'Vlaamse Reuzen' toont wat ons eigen landje te bieden heeft. Maar ook overdag valt er heel wat te beleven in CC-Leopoldsburg! Onze tentoonstellingen zijn tijdens de openingsuren vrij te bezoeken. 'Ogenblikjes' bieden gezinnen met kinderen tussen 3 en 12 jaar een eerste blik op cultuur. Iedereen die overdag tijd heeft, kan zich laten verwennen tijdens de 'Winterse Middagen'. In allerhande cursussen en workshops staat uw creativiteit op de eerste plaats. CC Leopoldsburg verhuurt eveneens vergaderlokalen, feestzalen, enz.

Contactpersoon : Petra Molenberghs, directie-assistente
Adres : Kastanjedreef 1
3970 Leopoldsburg
Telefoon : 011 346548
Fax : 011 347266
Email : info@ccleopoldsburg.be

CultuurbeleidscoŲrdinator

Telefoon : 011 349218

Plaatselijke Openbare Bibliotheek

De Openbare bibliotheek is een gemeentelijke instelling waar elke burger terecht kan voor het raadplegen en/of het ontlenen van boeken, tijdschriften, cd's cd-rom's DVD's en video's Haar leden krijgen gratis toegang tot het internet. Het werkgebied omvat alle inwoners van de gemeente. Ze is vrij toegankelijk op gebruiksvriendelijke tijdstippen. De collecties zijn objectief en niet-commercieel samengesteld. Het ontlenen van gedrukte materialen is kosteloos. De bibliotheek beschikt over een geautomatiseerd catalogusbestand.

Contactpersoon : Ludo Reynders
Adres : Caimolaan 131, 3970 Leopoldsburg
Telefoon : 011 346559
Fax : 011 391123
Email : leopoldsburg@bibliotheek.be

Sportdienst Leopoldsburg

De gemeentelijke sportdienst staat in voor de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. Wij beheren de gemeentelijke sportaccommodaties en staan in voor het sportpromotioneel aanbod. Via de sportraad worden de sportclubs van de gemeente verenigd. Kortom, indien je zin hebt in sport ben je bij de sportdienst aan het juiste adres. Bij ons kan je terecht voor info omtrent: sportclubs, sportpromotie, sportkampen, inschrijvingen en het reserveren van een sportaccommodatie.

Contactpersoon : Dany Punie
Adres : CaÔmolaan 118
3970 Leopoldsburg
Telefoon : 011 402260
Fax : 011 392236
Email : info@sportleopoldsburg.be

Gemeentelijke Jeugddienst

Voornaamste taken:
- Een functie met betrekking tot een vrijetijdsbeleid voor
kinderen en jongeren door:
- ondersteuning van het jeugdwerk
- opzetten van een eigen aanbod
- ondersteuning van de werking van het jeugdcentrum
- hulp bij het opzetten van projecten
- Begeleiding, ondersteuning en organisatie van de inspraak door:
- ondersteuning van de jeugdraad
- kindergemeenteraad
- Een hefboom voor een integraal en geÔntegreerd jeugdwelzijnsbeleid door:
- opmaak en verdere opvolging i.v.m. jeugdwerkbeleidsplan
- participatie aan verschillende overleggroepen binnen de gemeente

Contactpersoon : An Palmans
Adres : Englebert Adanglaan 73
3970 Leopoldsburg
Telefoon : 011 345206
Fax : 011 345206
Email : jd_leopoldsburg@softhome.net

Buitenschoolse opvang Schuif-af

Het initiatief voor buitenschoolse opvang Schuif-af biedt u, voor schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar, het volgende aan:
- Een opvang voor en na de schooluren
(6u30-school-18u30);
- Een doorlopende opvang tijdens schoolvrije dagen en schoolvakanties (6u30-18u30);
- Een keuze van opvangplaats (Heppen of Leopoldsburg);
- Een degelijke en veilige opvang in een huiselijke sfeer;
- Gratis vervoer van en naar school;
- Een opvangtarief dat aangepast is aan uw gezinssituatie.
Een gemotiveerd team van gekwalificeerde begeleidsters staat in voor de verzorging en de educatieve bezigheid van uw kind.

Contactpersoon : Martine Mondelaers
Adres : Hamsesteenweg 2
3971 Leopoldsburg
Telefoon : 011/39 20 73
Fax : 011/39 20 73
Email : Schuif_af@skynet.be

Lokale Integratiedienst Leopoldsburg

Het gemeentebestuur wil de voorwaarden creŽren opdat:
- de etnisch-culturele minderheden die hier legaal verblijven als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan de samenleving van Leopoldsburg.
- De etnisch-culturele minderheden die hier voorlopig verblijven binnen de samenleving van Leopoldsburg onthaald, opgevangen en begeleid kunnen worden met respect voor de menselijke waardigheid en fundamentele mensenrechten.
De integratiedienst doet dit door:
- organiseren van intern en extern
- informatie verstrekken over het gevoerde beleid
- participatie van de doelgroepen organiseren
- een resultaatgerichte werking op zetten in functie van het wegwerken van achterstand en achterstelling
- in een samenwerkingsovereenkomst met de lokale besturen:
- draagvlak bij bestuur en publieke
opinie versterken.
- lokaal minderhedenbeleid evalueren en stimuleren.
- toezien dat doelgroepen en hun organisaties nauw bij het beleid betrokken worden.
- in samenwerking met groepen van allochtonen:
- algemene voorzieningen stimuleren om de doelgroepen te bereiken en intercultureel te werken
- interculturele interactie bevorderen.

Contactpersoon : Jean-Paul Vanbuel
Adres : Koningin Astridplein 44
3970 Leopoldsburg
Telefoon : 011 340247
Fax : 011 340246
Email : jean-paul.vanbuel.gle@cipal.be

[ Gemeentediensten ] Ligging ] Adressen ] Folder ] Bedrijvengids ] Verblijf ] Hulpdiensten ] Containerpark ] Index A-Z ]

Voor alle info over Leopoldsburg contacteer de dienst Toerisme Leopoldsburg of de Gemeente Leopoldsburg.
Voor alle vragen over de website contacteer de webmaster Witters Chris.