Fanfares    

Algemeen Recreatie Ontspanning Informatie Links Fotoboek

Back Up Next

 

DE HARMONIE DE WEERGALM

Op 13 januari 1851 werd de zang- en muziekmaatschappij "L'echo de la jeune Campine" mede opgericht door Anselme Vander Elst, de eerste burgemeester van Leopoldsburg. Deze maatschappij ontstond amper zes maanden na de geboorte van Leopoldsburg ; ze mag zich dan ook terecht de oudste muziekvereniging van het Kamp noemen.
Vanaf haar ontstaan werd gezorgd voor de opleiding van jonge muzikanten, door de opbouw van een eigen muziekschool, waar niet alleen muziek maar ook zang en toneel werden onderwezen. 


Trommelkorps van De Weergalm in 1967

De maatschappij legde steeds een grote activiteit aan den dag. Ze was de spil van het verenigingsleven in Leopoldsburg. Bij alle officiŽle plechtigheden was ze aanwezig. Ze gaf vaak concerten en nam geregeld deel aan festivals in verschillende Belgische steden.
"L' echo de la jeune Campine" genoot werkelijk een grote faam. In de kasboeken werden er zelfs giften genoteerd van koning Leopold II. In 1876 schonk de vorst trouwens het eerste vaandel aan de vereniging.
De Franse benaming "L'echo de jeune Campine" moest op een bepaald ogenblik, in overeenstemming met de taalwetgeving en op last van het Limburgs provinciaal bestuur, gewijzigd worden. Gekozen werd voor de benaming "De Weergalm".
Wat de huisvesting betreft, werd door de vzw een pand aangekocht. Door belangrijke investeringen van bestuur en leden werd dit pand tot een prachtige harmoniezaal omgebouwd. De Koninklijke Muziekmaatschappij De Weergalm heeft nu haar eigen "Feestzaal Harmonie" tegenover het station van Leopoldsburg.

KONINKLIJKE FANFARE SINT-BLASIUS

In 1890 waren er in Heppen twee fietsclubs: "Per Uur" en "De Onze". Na een wielerwedstrijd in Brussel kwamen de leden van "De Onze" diep onder de indruk van "den BrabanÁonne". Zij besloten daarom een eigen Heppense fanfare op te richten. Zo zag in 1910 de muziekmaatschappij "De Onze van Heppen" het leven. De muziekvereniging ondernam uitstappen, luisterde processies op en waagde het zelfs concerten op te voeren.
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werden de activiteiten beŽindigd. Onmiddellijk erna werden nieuwe plannen gesmeed om de muziekmaatschappij te laten herleven en dat lukte ook. Door een ruzie in 1930 tussen de pastoor en enkele muzikanten, die ook lid waren van de spaarkas "Het Kaske", viel de fanfare uiteen.


Koninklijke fanfare Sint-Blasius anno 1954

Pas na de twee wereldoorlog werden, onder impuls van kapelaan Eerens, de instrumenten weer van onder het stof gehaald. De fanfare werd omgedoopt in "Muziekmaatschappij Sint-Blasius van Heppen", naar de patroonheilige van Heppen. Een bekende dirigent was Leonard Caerts die in 1953 Heppen verliet om een carriŽre op te bouwen aan de zijde van Will Tura.

KONINKLIJKE FANFARE SINT-JOZEF

De koninklijke fanfare Sint-Jozef - in de volksmond "de Jefkes" genoemd - werd gesticht in 1904. Pioniers van het eerste uur waren o.m. Tist Janssens en Nar Tops.
Strooiendorp was vele jaren de thuishaven van de muziekvereniging. Maar na opeenvolgende verhuizingen besloten bestuursleden, muzikanten, hun echtgenoten en sympathisanten om de handen uit de mouwen te steken en met verenigde krachten de nieuwe muziekzaal in de Romain Defeuterstraat te bouwen. Daar heeft de fanfare haar definitief onderdak gevonden.
Cyrille Plees leidde de fanfare meer dan veertig jaar en tilde haar naar een hoog muzikaal niveau. Eind 1997 nam Yolande Geboers-Korthoudt de dirigeerstok over. Een dame aan het hoofd van "de Jefkes", dat is pas emancipatie!


De Jefkes

Elk jaar begeleiden "de Jefkes" muzikaal de 4 x 4-jeeprun voor andersvaliden. In 2000 zijn zij aan de beurt om alle herdenkingsplechtigheden van de oud-strijders op te luisteren. Sedert 1984 geeft de fanfare o.m. een jaarlijks lenteconcert in het Cultureel Centrum van Leopoldsburg.

 

Cultureel Centrum ] Buurthuis ] Oude Pastorij ] Bibliotheek ] Muziek ] [ Fanfares ] Folklore ]

Voor alle info over Leopoldsburg contacteer de dienst Toerisme Leopoldsburg of de Gemeente Leopoldsburg.
Voor alle vragen over de website contacteer de webmaster Witters Chris.