Folklore    

Algemeen Recreatie Ontspanning Informatie Links Fotoboek

Back Up

 

Kermis en carnaval zijn de folklorefeesten bij uitstek. Zij hebben een eeuwenlange traditie. In 1851 besloot het gemeentebestuur tot de oprichting van twee lokale kermissen. De eerste op Nieuwjaar, als herdenking aan de oprichting van de gemeente en de tweede op de tweede zondag van oktober. Dit is de maand waarin de eerste Kampse gemeenteraadsverkiezingen in 1850 werden gehouden. Kermis was destijds het feest van iedereen. Met eenvoudige middelen wist men jong en oud te vermaken. Op het programma van de "grote kermis" van 16 oktober 1913 stonden : mastklimmen voor grotere personen, scheerknippen voor jonge meisjes, kledingsspelen, kuipjestoten, mastspel, kaarsenspel, rood en zwart spotten...
Ook werden er jaarmarkten gehouden met volksfeesten, fakkeltochten, koers voor beginners op de toenmalige velodroom en concerten. Op de veemarkt van 14 oktober 1919 werden 10 prijzen van 500 frank uitgeloot tussen de exposanten van groot vee en van vette varkens!

Bij het 100-jarig bestaan van Leopoldsburg werden de eeuwfeesten gehouden. Dit ging gepaard met een folkloristische stoet met de reuzen van het Kamp op kop: Jan Soldaat, Mie Katoen en Sooike. Op dit ogenblik telt Leopoldsburg-Heppen echter vijf reuzen: de drie voornoemden met daarbij de Heks van Konterket en de Heikapper.


v.l.n.r.:Jan Soldaat,Mie Katoen,Sooike en Heikapper


De heks van Konterket

In 1926 lag naast de oude Malakoff-gevangenis het 11de Linie Regiment. Elk jaar vierde het regiment samen met de bevolking het einde van de kampperiode. In een folkloristische stoet werd de spot gedreven met plaatselijke toestanden. Groteske poppen stelden bepaalde personaliteiten voor.
Zo zag in 1930 de reus Jan Soldaat het leven. Jan kreeg de attributen en kentekens van het 11de Linie. Hij draagt een uniform van voor de eerste wereldoorlog: grijze broek, blauw vest en blauwe muts (zoals de loteling) met het kenteken 11 (voor 11de Linie) erop.
Jan Soldaat werd verliefd op een leurster met ellengoed die daarom de naam Mie Katoen meekreeg.
Bij het 100 jarig bestaan van 't Kamp en zo'n twintig jaren na hun huwelijk schonk het 8ste Genie Bataljon het paar een flinke zoon Sooike.
In 1987 werden de reuzen, die door talrijke stormen te trotseren tot op het bot versleten waren, vervangen door nieuwe. Ditmaal werd ijzer als bouwmateriaal gebruikt en kregen de reuzen wieltjes onder de voeten.
De heks van Konterket. Zij herinnert aan de faam die de gemeente destijds te danken had aan de vele cafeetjes waarover soldaten fantaseerden. Het gehucht "Contrequette" lag op de Boskant. De enige invalsweg ernaartoe liep over de beruchte Korteketenbrug over de Grote Beek. Door woordvervorming vonden de Franstalige militairen het woord "Contrequette" uit. Sedert 1986 wordt er elk jaar, op de vooravond van de carnavalstoet, een heksenpop verbrand.
De laatstgeboren reus is de Heikapper van Heppen.

 

Cultureel Centrum ] Buurthuis ] Oude Pastorij ] Bibliotheek ] Muziek ] Fanfares ] [ Folklore ]

Voor alle info over Leopoldsburg contacteer de dienst Toerisme Leopoldsburg of de Gemeente Leopoldsburg.
Voor alle vragen over de website contacteer de webmaster Witters Chris.