Muziek    

Algemeen Recreatie Ontspanning Informatie Links Fotoboek

Back Up Next

 

Door de nabijheid van het kamp en de aanwezigheid van duizenden militairen was Leopoldsburg de gemeente met de meeste kroegen, herbergen en cabarets uit de omgeving. Hier vonden onze strijders hun verdiende ontspanning. Vanaf het prille begin was het uitgaansleven met dans en muziek intens.
In het jubileumboek "40 jaar Rijksonderwijs in Leopoldsburg' schrijft Rik Scheveneels het volgende: 
"In de veertiger jaren begon er in Leopoldsburg, onder invloed van film en radio, een zeker muzikaal leven tot ontwikkeling te komen. Enkele jonge mensen als Mathieu Ramaeckers, Mime Vereecke, Casimir Janssens alias "de mit" Guillaume Adriaens, om slechts de voornaamsten te vernoemen, begonnen na hun muzikale studies orkestjes te vormen en feesten en dansavonden op te vrolijken. Tot het muzikaal kruin van de streek behorend, vond hun muziek een andachtig gehoor en dwong zelf bewondering af bij de bezettende macht. Het waren de rauwe oorlogsjaren en deze muzikale Kampenaren liepen het gevaar door de bezetters weggevoerd te worden. Onder het mom van culturele manifestaties en om de bezetter te sussen verzorgden zij jazzoptredens. Zo werden hun jazzavonden in het Hotel du Camp onvergetelijke muziekfestijnen. Velen van deze muzikale generatie wisten zich door hun instrumentale virtuositeit te redden van de deportatie. 
Na de bevrijding in 1944 waren er veel geallieerde soldaten gekazerneerd in Leopoldsburg. Tussen de lokale jeugd waren er vele goede muzikanten. Al snel kwamen swingbands en orkesten tot stand die voor het vertier van deze soldaten moesten zorgen. 
Uiteraard kwamen ook de Leopoldsburgse muziekliefhebbers hier aan hun trekken. De muziek kende in Leopoldsburg haar hoogtepunt en iedereen had de melodieen van Glenn Miller en Harry James op de lippen. 
De gemeente Leopoldsburg, in de volksmond het Kamp genoemd, was door zijn overvloed aan soldaten een aantrekkingspunt van vele kunstenaars waaronder uiteraard vele muzikanten. Er werden in die naoorlogse jaren talrijke concerten gegeven in de zalen van Leopoldsburg. Het orgelpunt was een concert van Django Reinhardt,de wereldberoemde Belgische gitaarvirtuoos, in januari 1945 ; toen barstte de zaal bijna uit haar voegen. 
Dat er ook uit andere delen van BelgiŽ muzikanten naar Leopoldsburg kwamen om van deze overvloed aan werk en verdiensten te profiteren is normaal. Velen van deze mensen bleven in Leopoldsburg wonen en hielpen om het muzikaalpeil hoog te houden en zelf te verbeteren. Een mooi voorbeeld was FranÁcois Morin, een Brusselaar en werkelijk een knap saxofonist die alom bekend raakte.
De meest gewaardeerde musicus van Leopoldsburg is echter Aime Vereecke, een echte kampse volksjongen. Na verschillende jaren studie aan buitenlandse muziekhogescholen kwam hij uiteindelijk in Hollywood terecht waar hij nu behoort tot de top van de filmmuziekmakers. De laaste maal dat Aime in Leopoldsburg op bezoek was (1984) is hij door de big band, die zijn naam draagt, gehuldigd in de feestzaal van het gemeentehuis.
Ook het verenigingsleven te Leopoldsburg kende eertijds muzikale hoogdagen. Er waren drie muziekmaatschappijen: de Fanfare Sint-Jozef , de Harmonie Weergalm der jonge Kempen en de fanfare Sint-Hubert. Deze laatstgenoemde maatschappij moest spijtig genoeg wegens financiele moeilijkheden ontbonden worden. Een buitenbeentje in het muzikale leven in Leopoldsburg was de mucietmaatschappij "De Accordeonisten". Deze groep muzikanten telde vijftien accordeonisten. Begeleid door enkele koperinstrumenten vormde hij een wereldje apart in het muziekleven van Leopoldsburg. Leute en plezier maken, jolig zijn was hun devies. Spijtig genoeg heeft, na het overlijden van enkele oudere muzikanten als Jules Scheveneels en Jef Ramaeckers, ook deze maatschappij opgehouden te bestaan. 
Naast deze mooie herinnering aan het verleden mag men de talentvolle jonge generatie niet vergeten. Kampse BV's zoals onder meer Dominique Deruddere (film), Walter Grootaers (radio en TV) en Marcel Vanthilt (radio en TV), zijn tot ver over de grenzen bekend.
Walter Grootaers, momenteel de grootste financiŽle weldoener van het land, met dagelijks twintig miljoen in de hand, bracht er zijn mooiste jaren door als kleine jongen. Nu is hij een big brother geworden. Marcel Vanthilt is er geboren en getogen, als zoon van een socialistisch senator. Zoon Marcel staat nu ergens voor Agalev op de lijst. Die is dus letterlijk anders gaan leven. Ingrid Berghmans, nog zo'n streekproduct en onze allereerste topjudoka, was destijds zo sterk als Ulla en Gella samen. Zij werd in de jaren tachtig zowat elke keer tot sportvrouw van het jaar gekozen. Dan vergeet ik nog bijna Dominique Deruddere, filmmaker bij de genade gods, die enkele maanden geleden een Vlaamse film uitbracht, met als titel: 'Iedereen beroemd'. Als ze in dat tempo in Leopoldsburg BV's blijven produceren, dan is daar binnenkort iedereen inderdaad beroemd.

 

Cultureel Centrum ] Buurthuis ] Oude Pastorij ] Bibliotheek ] [ Muziek ] Fanfares ] Folklore ]

Voor alle info over Leopoldsburg contacteer de dienst Toerisme Leopoldsburg of de Gemeente Leopoldsburg.
Voor alle vragen over de website contacteer de webmaster Witters Chris.